Within how many days a quality item can be returned or exchanged?

A purchased item can be returned or exchanged within 14 calendar days from the day of receipt of the item.

Which quality item can be returned or exchanged?

Only an item purchased from our online shop can be returned or exchanged. If an item was purchased at any other retail store/online shop, the customer must contact the original shop of purchase regarding item return or exchange.

When returning or exchanging an item, the following terms and conditions must be observed:

  • the item and its packaging has not changed essentially in appearance;
  • the item has not been used, is not dirty and/or damaged, the item is self-contained;
  • no original labels have been removed from the item;
  • a proof of purchase is available.

If at least one of the above-mentioned requirements are not met, and if the return or exchange is requested later than within 14 calendar days from the day of receipt of the item, unfortunately, we cannot accept such item.

What is the procedure for quality item return?

Within the period of 14 calendar days from the day of receipt of the item, please contact us by email sales@robi-agnes.com, we will send you a form of item return request; the completed request must be sent to us to the above-stated address.

Then, the item has to be packed and sent back to our address: UAB ROBI AGNES, A. Juozapavičiaus str. 9A-179, 09311 Vilnius, Lithuania.

The item returned must be returned with the original labels and all other packaging elements in which the item was received, if possible – in its original packaging.

Once we receive the returned item, we will refund the payment made for the purchased item within the period of 14 calendar days by crediting the refund to the bank or PayPal account specified in the request.

What is the procedure for quality item exchange?

Within the period of 14 calendar days from the day of receipt of the item, contact us by email sales@robi-agnes.com, providing information on the new item the purchased item should be exchanged for.

Upon receipt of our confirmation of the item in the requested colour or size in stock, the old item must be immediately sent back to our specified address. Upon receipt of the original item, we will send the new item of the requested size or colour within the period of three working days.

If no item of the requested colour or size is in stock, or if the original item is requested for exchange for any other model, the original item must be sent back to us following the above-described procedure of quality item return and the item of the requested model must be purchased anew.

Who covers the expenses of quality item return or exchange?

If a quality item is returned, the customer must arrange the item delivery back to our specified address and cover all return expenses. Any bank or other charges related to the refund of the money to the customer’s bank account are covered by the customer.

In case of exchanging a quality item for the other item, the customer must arrange the item delivery back to our specified address and cover all return expenses. The customer also covers the repeated shipment expenses of the new item.

What is the procedure for faulty item exchange?

If a faulty item is delivered, please contact us by email sales@robi-agnes.com, providing information on the faulty item received.

Then, the item has to be packed and sent back to our address: UAB ROBI AGNES, A. Juozapavičiaus str. 9A-179, 09311 Vilnius, Lithuania.

Upon receipt of the faulty item returned, we will inspect it and if the returned item is confirmed as being faulty, an analogous quality item will be sent by us to the customer within the period of three working days.

If we do not have the returned item in its original colour or size in stock, within five calendar days we will refund the full price paid for the faulty item.

Who covers the expenses of faulty item return or exchange?

If a faulty item is returned or exchanged, we will cover its return and exchange expenses.

Have you any further questions?

Please send us an email to sales@robi-agnes.com.

Per kiek laiko galite grąžinti ar pakeisti įsigytą kokybišką prekę?

Įsigytą prekę grąžinti ar pakeisti galite per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos.

Kokią kokybišką prekę galite grąžinti ar pakeisti?

Grąžinti ar pakeisti galite tik prekę, kurią įsigijote šioje mūsų el.parduotuvėje. Jeigu mūsų prekę įsigijote kitoje parduotuvėje/el. parduotuvėje, dėl jos grąžinimo ar pakeitimo turite kreiptis į parduotuvę, kurioje įsigijote prekę.

Grąžinant ar keičiant prekę, privalote laikytis šių sąlygų:

  • prekės bei įpakavimo išvaizda iš esmės nepasikeitė;
  • prekė nebuvo naudojama, išpurvinta ir (arba) sugadinta, komplektacija yra pilna;
  • nuo prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės;
  • Jūs turite prekės pirkimo dokumentą.

Jeigu nėra laikomasi bent vienos iš aukščiau nurodytų sąlygų, taip pat jeigu Jūs norite grąžinti ar pakeisti prekę praėjus daugiau nei 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos, deja, mes negali priimti iš Jūsų šios prekės.

 

Kokia yra kokybiškos prekės grąžinimo procedūra?

Per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos, susisiekiate su mumis el. pašto adresu sales@robi-agnes.com, mes Jums atsiunčiame prašymo dėl prekės grąžinimo formą; užpildytą prašymą turite atsiųsti mums tuo pačiu el. pašto adresu.

Tuomet supakuojate prekę ir grąžinate ją mums adresu: UAB “ROBI AGNES”, A. Juozapavičiaus g. 9A-179, 09311 Vilnius, Lietuva.

Jūs turite grąžinti mums prekę su tomis pačiomis etiketėmis bei visais kitais pakavimo elementais, su kuriais prekė Jums buvo pristatyta, jeigu įmanoma – toje pačioje pakuotėje.

Kai mes gauname grąžinamą prekę, per 14 kalendorinių dienų grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus į Jūsų prašyme nurodytą banko ar paypal sąskaitą.

Kokia yra kokybiškos prekės keitimo į kitą prekę procedūra?

Per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos kreipiatės į mus el. pašto adresu sales@robi-agnes.com, nurodydami informaciją, į kokią naująją prekę norite keisti įsigytą prekę.

Gavę iš mūsų patvirtinimą apie tai, kad mes turime Jūsų pageidaujamos spalvos ar dydžio prekę, nedelsiant mūsų nurodytu adresu grąžinate senąją prekę. Gavę šią prekę, mes per 3 darbo dienas išsiunčiame Jums naująją pageidaujamo dydžio ar spalvos prekę.

Tuo atveju, jeigu mes neturime Jūsų pageidaujamos prekės spalvos ar dydžio, ar Jūs norite pakeisti prekę į kito modelio prekę, tuomet turite grąžinti mums įsigytą prekę laikydamiesi aukščiau nurodytos kokybiškos prekės grąžinimo procedūros bei iš naujo įsigyti Jūsų pageidaujamo modelio prekę.

Kas apmoka kokybiškos prekės grąžinimo ar keitimo išlaidas?

Jeigu grąžinate kokybišką prekę, jos grąžinimu tiesiai mums mūsų nurodytu adresu rūpinatės bei visas grąžinimo išlaidas apmokate Jūs. Banko ar kitus mokesčius, susijusius su pinigų į Jūsų banko sąskaitą grąžinimu, taip pat dengiate Jūs.

Jeigu įsigytą kokybišką prekę norite pakeisti kita preke, keičiamos prekės grąžinimo mums mūsų nurodytu adresu rūpinatės bei visas siuntimo išlaidas apmokate Jūs. Jūs apmokate ir naujosios prekės pakartotinio siuntimo išlaidas.

Kokia yra nekokybiškos prekės keitimo į kokybišką prekę procedūra?

Gavę nekokybišką prekę, turite kreiptis į mus el. pašto adresu sales@robi-agnes.com, nurodydami informaciją apie gautą nekokybišką prekę.

Tuomet supakuojate prekę ir grąžinate ją mums adresu: UAB “ROBI AGNES”, A. Juozapavičiaus g. 9A-179, 09311 Vilnius, Lietuva.

Gavę grąžintą nekokybišką prekę mes patikrinsime ją ir nustatę, kad grąžinta prekė iš tiesų yra nekokybiška, per 3 darbo dienas išsiųsime Jums analogišką kokybišką prekę.

Tuo atveju, jeigu mes neturėsime Jūsų įsigytos prekės spalvos ar dydžio, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas grąžinsime Jums visą pinigų sumą, sumokėtą už nekokybišką prekę.

Kas apmoka nekokybiškos prekės grąžinimo ir keitimo išlaidas?

Jeigu grąžinate ar keičiate nekokybišką prekę, jos grąžinimo bei keitimo išlaidas dengiame mes.

Į ką kreiptis, jei turite daugiau klausimų?

Kreipkitės į mus el. paštu sales@robi-agnes.com.